Aquest viatge vol ser una sortida pels alumnes que junts han cursat l,etapa i que ara finalitza. En el 4t d'ESO es realitza un treball de recerca, de manera que hem d'aprofitar la sortida per l'estudi i recull d'experiències.
DATES DE PRESENTACIÓ

1. Primera presentació:

2. Setmanes de correcció:

3. Presentació final:Juny-2013

4. Exposició oral:Juny-2013
INICI